Юридичні поради

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 26 вересня 2001 р. N 1266 Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  від 26 вересня 2001 р. N 1266
                               Київ

        Про обчислення середньої заробітної плати (доходу,
          грошового забезпечення) для розрахунку виплат
           за загальнообов’язковим державним соціальним
                           страхуванням

  { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 193 ( 193-2006-п ) від 22.02.2006 }

            { Додатково див. Постанову КМ
              N 745 ( 745-2006-п ) від 25.05.2006 }

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  949 (  949-2007-п ) від 18.07.2007
           N 1332 ( 1332-2009-п ) від 08.12.2009
           N  169 (  169-2013-п ) від 20.03.2013 }
 

     Відповідно до     статті     23     Закону    України    “Про
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття” (   1533-14   ),   статті   53   Закону  України  “Про
загальнообов’язкове державне соціальне  страхування  у  зв’язку  з
тимчасовою   втратою   працездатності  та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням” ( 2240-14 ) і статті 34 Закону  України
“Про   загальнообов’язкове   державне  соціальне  страхування  від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили  втрату  працездатності”  ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

     1.  Затвердити  Порядок обчислення середньої заробітної плати
(доходу,   грошового   забезпечення)   для  розрахунку  виплат  за
загальнообов’язковим     державним     соціальним     страхуванням
(додається).

{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }

     2. Внести  до  Порядку обчислення середньої заробітної плати,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  8  лютого
1995 р.   N 100 ( 100-95-п )  (ЗП України,  1995 р., N 4, ст. 111,
N 7,  ст. 188; Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 196;
1999 р., N 31, ст. 1616 ), зміни, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову  Кабінету  Міністрів  України від 28 червня 1997 р.
N 651  (  651-97-п  ) “Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та  у  зв’язку  з
вагітністю  і  пологами  особам,  які  мають постійно обчислюваний
доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за
результатами  роботи  за рік” (Офіційний вісник України,  1997 р.,
число 27, с. 119);

     постанову  Кабінету  Міністрів  України від 21 липня 1999  р.
N 1308  (  1308-99-п  )  “Про  внесення змін до Порядку визначення
розміру допомоги у зв’язку  з  тимчасовою  непрацездатністю  та  у
зв’язку  з  вагітністю  і  пологами  особам,  які  мають  постійно
обчислюваний доход,  та особам,  доход  яких  повністю  може  бути
обчислений  лише  за результатами роботи за рік” (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 29, ст. 1494);

     постанову  Кабінету  Міністрів  України від 24 квітня 2000 р.
N 698  ( 698-2000-п ) “Про затвердження Порядку визначення розміру
допомоги у зв’язку з тимчасовою  непрацездатністю,  вагітністю  та
пологами  суб’єктам  підприємницької діяльності – фізичним особам,
які  обрали  спрощену  систему  оподаткування”  (Офіційний  вісник
України, 2000 р., N 17, ст. 714).

     4. Надати  право  Міністерству  праці  та соціальної політики
давати роз’яснення щодо застосування Порядку обчислення  середньої
заробітної  плати  (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1332
( 1332-2009-п ) від 08.12.2009 }
 

     Прем’єр-міністр України                               А.КІНАХ