Юридичні поради

Соціальна допомога по вагітності та пологам. Актуальні питання

Правове регулювання надання допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам здійснюється насамперед нормами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці (далі – Закон від 28.12.2014 № 77-VIII).

Допомога по вагітності та пологах – це самостійний вид матеріального забезпечення, що надається застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України та повністю компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Особливості розрахунку допомоги по вагітності та пологах

Відповідно до статті 25 Закону від 28.12.2014 № 77-VIII. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

  1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Розмір допомоги по вагітності та пологах розраховують сумарно й надають застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Виплачується вона за робочі дні згідно з графіком роботи підприємства, які припадають на календарні дні цієї відпустки. Сума допомоги залежить від двох показників: кількості робочих днів, які припадають на календарний період декретної відпустки (фактично використаної жінкою), і середньоденної заробітної плати працівниці. Загальну суму допомоги по вагітності та пологах розраховують шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість робочих днів відповідно до графіка роботи підприємства (його структурного підрозділу або індивідуального графіка роботи працівниці, якщо такий встановлено), які припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Середня заробітна плата для розрахунку розміру цієї допомоги обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 зі змінами (далі – Порядок № 1266).

Розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах відповідно до пункту 14 Порядку № 1266 здійснюється виходячи із середньоденної заробітної плати за фактично відпрацьований час у розрахунковому періоді: це останні шість календарних місяців, з першого по перше число, роботи застрахованої особи, що передують місяцю надання декретної відпустки. Вона визначається шляхом ділення нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, на кількість відпрацьованих робочих днів.

Якщо застрахованій особі встановлено підсумований облік робочого часу або облік часу здійснюється в годинах, тоді застосовується середньогодинна заробітна плата (п. 15 Порядку № 1266). Вона визначається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих годин застрахованою особою в зазначеному періоді (п. 16 Порядку № 1266).

Таким чином, для застрахованих осіб, робочий час яких підлягає точному обліку, допомога по вагітності та пологах виплачується за робочі дні згідно з графіком роботи, які припадають на календарні дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.*

Але є категорія застрахованих осіб, робочий час яких не підлягає точному обліку у зв’язку з особливостями умов їхньої праці, а також осіб, які розподіляють робочий час на свій розсуд (надомники, страхові агенти та ін.). Їм допомога по вагітності та пологах виплачується за календарні дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата в цьому разі розраховується шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (без урахування календарних днів, не відпрацьованих за поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й шестирічного віку – за медичним висновком).

Перевірка правильності оплати листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами

З метою перевірки розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах необхідно звернутися до комісії або уповноваженого з питань соціального страхування на підприємстві, де працює жінка. Відповідно до пункту 2.1 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації з загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 9 липня 2001 року № 21 (далі – Положення), комісія (уповноважений) має право здійснювати перевірки правильності нарахування й виплати допомоги за рахунок коштів Фонду на підприємстві як за власною ініціативою, так і на підставі звернень працівників.

У разі виникнення спірних питань рішення комісії (уповноваженого) про призначення й виплату допомоги по вагітності та пологах може бути оскарженим працівницею підприємства у виконавчій дирекції Фонду за місцем реєстрації підприємства як платника страхових внесків або в суді (п. 5.1 Положення).

З відпустки по догляду за дитиною до трьох років – ще раз у декретну відпустку

Жінці не потрібно виходити на роботу, щоб мати право на допомогу по вагітності та пологах, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох років. Відповідно до абзацу третього частини 3 статті 25 Закону від 28.12.2014 № 77-VIII за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Право на допомогу по вагітності та пологах виникає з дня отримання жінкою листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, який видається в цьому разі на загальних підставах.

Строки виплати допомоги по вагітності та пологах

Згідно до статті 32 Закону від 28.12.2014 № 77-VIII документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується:

1) застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), – у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;

2) добровільно застрахованим особам – протягом десяти днів після призначення допомоги.

У разі порушення роботодавцем норм Закону, застрахована особа має право звернутися до комісії (уповноваженого) з питань соціального страхування підприємства, що має право контролювати своєчасність виплати всіх видів допомоги, передбачених Законом від 28.12.2014 № 77-VIII, або у виконавчу дирекцію відділення Фонду за місцем здійснення обліку підприємства як платника страхових внесків.

Чинним законодавством не передбачена виплата допомоги по вагітності та пологах частинами. Розмір цієї допомоги визначається сумарно й виплачується застрахованій особі у повному обсязі, незалежно від кількості днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, фактично використаної до пологів.

Крім цього, у випадку порушення строку виплати допомоги по вагітності та пологах відповідно до пункту 3 Порядку проведення компенсацій громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159, виплачується компенсація у встановленому законодавством порядку.

Повернення допомоги по вагітності та пологах

Чинним законодавством не передбачено виплати заробітної плати й допомоги по вагітності та пологах за той самий період. Якщо жінка за власним бажанням продовжувала працювати, хоча їй було видано листок непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах їй виплатять тільки за дні фактично використаної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. За дні, у які вона продовжувала працювати, їй буде виплачено заробітну плату. Якщо ж допомога по вагітності та пологах за дні відповідної відпустки, у які працівниця виходила на роботу, була виплачена, її доведеться повернути до бухгалтерії.

Переривання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є однією з гарантій, пов’язаних з охороною материнства, і надається вагітним жінкам для того, щоб вони могли підготуватися до пологів, а також зміцнити здоров’я після народження дитини. Кожна жінка має право на таку відпустку (126 календарних днів, 70 календарних днів – до пологів і 56 – після пологів) на підставі листка непрацездатності, що видається з 30 тижнів вагітності. Жінкам, які належать до 1–4-ї категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається з 27 тижнів вагітності на 180 календарних днів.

Порядок видачі листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами регулюється Інструкцією про порядок видачі документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 (далі – Інструкція № 455).

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не переривається й не переноситься на інший період.

Крім того, передбачено, що, у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи.

Грошової компенсації за невикористані дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чинним законодавством не передбачено.

Отже, якщо жінка надасть за місцем роботи листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами й довідку – виклик на екзаменаційну сесію у вищому навчальному закладі, їй оплатять лише відпуску у зв’язку з вагітністю та пологами за весь період, вказаний у листку непрацездатності.

Виплата допомоги по вагітності та пологах особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Жінкам, віднесеним до 1–4-ї категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 днів календарної відпустки (90 – до пологів і 90 – після них).

Розмір цієї допомоги обчислюється сумарно й надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаної до пологів. За весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами допомогу виплачують у розмірі 100 % середньої заробітної плати працівниці незалежно від страхового стажу.

Середню заробітну плату для нарахування допомоги по вагітності та пологах розраховують згідно з Порядком № 1266. Цим Порядком не передбачено пільг для окремих категорій застрахованих осіб при обчисленні середньої заробітної плати, у т. ч. для розрахунку допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, що мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Таким чином, допомога по вагітності та пологах особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається на загальних підставах і виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої для осіб цієї категорії подовжена.

Виплата допомоги по вагітності та пологах при ускладнених пологах

Пунктом 6.2 Інструкції № 455 передбачено, що у випадку передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовий період жінці додатково видають листок непрацездатності на 14 календарних днів (окрім жінок, віднесених до 1–4-ї категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка яких у зв’язку з вагітністю та пологами має більшу тривалість).

На підставі цього листка непрацездатності раніше надана на 126 календарних днів відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами продовжується ще на 14 календарних днів. Цей листок непрацездатності оплачується аналогічно попередньому, виданому жінці на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тому що це той самий страховий випадок з тим самим розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати.

Законом від 28.12.2014 № 77-VIII передбачено, що допомога по вагітності та пологах у випадку ускладнених пологів виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить у цьому разі 140 календарних днів (70 днів – до пологів і 70 – після пологів).

Особливості виплати допомоги по вагітності та пологах сумісникам

Жінка, яка, крім основного місця роботи, працює за трудовим договором (контрактом) на іншому підприємстві, має повне право отримати допомогу по вагітності та пологах від обох роботодавців, які й будуть фінансувати виплату допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду. Таке право гарантовано нормою, передбаченою в абзаці 1 першому п.1, статті 30 Закону від 28.12.2014 № 77-VIII.

Однак виплата допомоги по вагітності та пологах сумісникам має певні особливості.

Правила виплати допомоги по вагітності та пологах викладені в пункті 21 Порядку № 1266. У цьому пункті йдеться про те, що застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, допомога по вагітності та пологах виплачується на підставі:

  • копії листка непрацездатності, виданого у встановленому порядку, засвідченого підписом керівника підприємства й печаткою за основним місцем роботи;
  • довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Варто зауважити, що для сумісників розрахунковий період, який береться для розрахунку середньої заробітної плати, визначається за основним місцем роботи. Тому якщо з розрахункового періоду за основним місцем роботи виключено місяці, протягом яких застрахована особа не працювала повний календарний місяць за поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною віком до трьох років і відпустка без збереження заробітної плати (до шестирічного віку дитини) – за медичним висновком), при розрахунку допомоги по вагітності та пологах за сумісництвом ці місяці теж не враховуються. При видачі довідки про заробітну плату за основним місцем роботи для нарахування вказаної допомоги за місцем роботи за сумісництвом, з метою запобігання помилок, необхідно чітко вказувати місяці, виключені з розрахункового періоду.

Оплата листка непрацездатності, виданого у зв’язку з загрозою переривання вагітності

У випадку непрацездатності у зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності видається листок непрацездатності, що дає підстави для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі, визначеному Законом від 28.12.2014 № 77-VIII, а не допомоги по вагітності та пологах. Відповідно до цієї статті розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу. При страховому стажі до п’яти років допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 60 % середньої заробітної плати застрахованої особи; особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років, – 80 % середньої заробітної плати; понад вісім років, іншим категоріям осіб згідно з чинним законодавством – 100 % середньої заробітної плати.

Виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у разі визнання підприємства банкрутом

Відповідно до Законом від 28.12.2014 № 77-VIII право на матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства, члени їх сімей. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи строк випробування, і день звільнення.

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв’язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо жінці листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами був виданий у той час, коли підприємство ще працювало, його повинні оплатити за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У разі ліквідації (реорганізації) підприємства матеріальне забезпечення зі страхових випадків, які наступили до ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам правонаступником, а у випадку його відсутності – виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення обліку підприємства як страхувальника.

Отже, якщо внаслідок банкрутства підприємства жінці не було виплачено допомогу по вагітності та пологах, її повинна виплатити виконавча дирекція відділення Фонду. Для цього застрахованій особі необхідно надати листок непрацездатності й довідку ліквідаційної комісії про повну ліквідацію підприємства без правонаступника.

У той же час слід зазначити, що стаття 184 КЗпП України передбачає норму, за якої звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – на підставі медичного висновку), з ініціативи власника підприємства або уповноваженого ним органу не допускається, окрім випадків повної ліквідації, коли звільнення зазначених осіб супроводжується обов’язковим наступним їх працевлаштуванням.

Нарахування допомоги по вагітності та пологах у випадку підвищення розмірів окладів

Порядком № 1266 не передбачене коригування виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування допомоги по вагітності та пологах за період до підвищення, на коефіцієнт їх підвищення у зв’язку з підвищенням тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до законодавчих актів, а також за рішенням, передбаченим у колективному договорі.

Це пов’язане з тим, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах може бути врахований лише заробіток, з якого сплачені страхові внески до Фонду.

Фонд у своєму листі від 16 травня 2006 року № 05-31-1034 роз’яснив, що сума донарахувань у зв’язку з підвищенням посадових окладів заробітної плати включається в базу для нарахування страхових внесків у місяці, в якому зроблено донарахування. Вона не впливає на розрахунок оплати листків непрацездатності (у т. ч. у зв’язку з вагітністю та пологами), оплачених за попередній період, тому що при обчисленні середньої заробітної плати для оплати листка непрацездатності включається заробітна плата, з якої в розрахунковому періоді (останні шість календарних місяців, з першого по перше число, що передують місяцю настання страхового випадку) сплачені страхові внески. У протилежному випадку страхові виплати не будуть забезпечені фінансовими ресурсами Фонду.

 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк