Юридичні поради

Як піти у декрет отримавши допомогу

Хто може розраховувати на допомогу по вагітності та пологах?

На таку допомогу можуть розраховувати не тільки працюючі жінки, а й безробітні, а також студентки та підприємці. Відпустка по вагітності та пологах є одним із видів соціальних відпусток. Вона надається жінкам на підставі медичного висновку і обов’язково оплачується.

Відпустка по вагітності та пологах встановлена в таких межах: 70 днів до пологів і 56 днів після них. Вона збільшується у разі ускладнених пологів або народження більше однієї дитини.

Якщо період декретної відпустки збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, жінка отримує два види допомоги: допомога по вагітності та пологах виплачується неза­лежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років.

Як нараховуються декретні працюючим жінкам?

Якщо жінка працює офіційно за трудовим договором і за неї виплачуються страхові внески, то сума допомоги вираховується так: середній денний заробіток за останні шість місяців роботи множиться на кількість робочих днів, які припадають на період декретної відпустки.

Оплата декретної відпустки проводиться за місцем роботи жінки. Для отримання допомоги потрібно принести до відділу кадрів заяву і лист непрацездатності (лікарняний), який видається на 30-му тижні вагітності і свідчить про початок декретної відпустки.

Жінка отримує декретні в повному обсязі, незалежно від кількості днів відпустки, фактично викорис­таних до пологів. Роботодавець виплачує допомогу єдиною сумою в найближчий термін, установ­лений для виплати зарплати. Ці витрати потім компенсуються підприємству з державного Фонду соціального страхування.

Якщо жінка, отримавши лікарняний, не йде в декретну відпустку, а хоче працювати далі і отримува­ти зарплату, то допомога по вагітності та пологах їй надаватися не буде. Чинним законодавством не передбачена одночасна виплата зарплати та допомоги по вагітності та пологах за один і той же період.

Виплата допомоги здійснюється тільки за дні фактичної декретної відпустки. При цьому перенесен­ня декретної відпустки за межі терміну, зазначеного в лікарняному листі, не допускається.

Підприємцям, які працюють на єдиному податку, декретна відпустка оплачується з Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності. А от підприємці, які оформили фіксований податок, прирівнюються до безробітних, тому за виплатою допомоги звертаються до УП і СЗН. І в тому, і в іншому випадку закривати підприємництво не треба.

Куди повинні звертатися непрацюючі жінки?

Право на допомогу по вагітності та пологах мають і безробітні жінки. Вони можуть бути зареєстровані в ЦЗ, а можуть і не стояти на обліку. Різниця полягає тільки в сумі виплати та доку­ментах, які необхідно надати до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості, нараховується 100% мінімального розміру допо­моги по безробіттю. Отримавши лікарняний лист, жінка знімається з обліку в ЦЗ і надає документи в УП і СЗН.

Студентки отримують декретні в розмірі місячної стипендії. Ті, хто не отримує стипендію, за допо­могою з вагітності та пологах звертаються до УП і СЗН за місцем проживання.

Непрацюючі жінки також оформляють допомогу в УП і СЗН. Непрацюючим жінкам, які не перебува­ють на обліку в Центрі зайнятості, нараховується 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць

Для отримання допомоги необхідно надати заяву, трудову книжку, лікарняний лист і довідку з Цент­ру зайнятості про те, що ви не отримуєте в них допомогу з безробіття. Крім того, треба оформити банківську картку, на яку будуть перераховувати гроші. Рахунок на отриман­ня соціальних виплат можна відкрити в будь-якому зручному банку, а копію договору та реквізити картки надати в УП і СЗН.

Добавка до декретної відпустки

Якщо пологи виявилися складними (до таких відносять і кесарів розтин), або якщо жінка народила двійню, покладено 14 додаткових днів відпустки, а значить, і надбавка до виплат.

Для її отримання потрібно взяти відповідну довідку з лікарні і надати її в Управління праці та соціального захисту населення або за місцем роботи, звідки жінка йшла в декрет.

Трудові гарантії вагітним жінкам:

КЗпП забороняє відмовляти жінці у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю. 

Вагітним жінкам знижуються норми виробітку або вони переводяться на іншу роботу, яка легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за по­передньою роботою.

Забороняється залучати вагітних жінок до роботи в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, направляти у відрядження. 

Не можна звільняти вагітних жінок з ініціативи власни­ка, а тільки з причини повної ліквідації підприємства. У такому випадку допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування вагітних жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк