Відповіді на питання

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

ПОСТАНОВА КМУ України від 27 грудня 2001 р. N 1751 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

3. Відповідно  до  статті  7  Закону  України  “Про  державну допомогу сім’ям з дітьми” ( 2811-12 ) право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

 
…аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів; 
 

4. Підставою для призначення допомоги у зв’язку з  вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка (Облікова статистична форма N 147/о “Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування” затверджена наказом МОЗ України від 18.03.2002 №93), заява  матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка:

1) з  основного  місця  служби,  навчання  про  те,  що жінка служить, навчається; 
 
7. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається: 
4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. 
Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії  по  день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.  
Розмір допомоги у випадках, передбачених підпунктами 1-4 цього пункту, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць; 
8. Покриття витрат на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами: 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк