Відповіді на питання

Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Спочатку до відділу кадрів ви подаєте листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, на основі якого видається наказ про надання відповідної відпустки. Така відпустка зазвичай становить 126 календарних днів (70 днів до та 56 — після пологів), і виплата допомоги здійснюється за весь цей період (п. 1 ст. 38 Закону Ук­­раїни «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце­­здатності та витратами, зумов­ле­ними похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ).
Виплата декретних здійснюється повністю за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — фонд). Для одержання коштів від фонду роботодавцю необхідно відкрити спеціальний рахунок та подати заявку-розрахунок, після чого фонд перераховує кошти.
Відповідно до п. 10 Порядку розрахунку середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за зага­ль­но­обов’язко­вим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 (далі — По­­рядок), розрахунок декретних здійснюється виходячи з посадового окладу (тарифної ставки). Сума декретних визначається шляхом множення середньоденного заробітку на кількість календарних днів декретної відпустки, а середньоденну зарплату розраховують шляхом розподілу відповідного посадового окладу (тарифної ставки) на середньомісячну кількість календарних днів на підставі абз. 8 п. 14 Порядку. 
Виплата декретних здійснюється в найближчий після їх призначення строк, установлений для виплати заробітної плати (п. 2 ст. 52 Закону № 2240).
Сума нарахованих і виплачених декретних відображається також у бухгалтерській звітності.

Закон   України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності…»

Стаття 38. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

     1. Допомога по вагітності та пологах надається  застрахованій особі  у  формі  матеріального забезпечення,  яке компенсує втрату заробітної  плати  (доходу)  за  період  відпустки  у  зв’язку   з вагітністю та пологами.

     Допомога по   вагітності   та   пологах  застрахованій  особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку  з  вагітністю  та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або  народження  двох  чи  більше дітей – 70) календарних днів після пологів.  Жінкам, віднесеним до 1-4  категорій  осіб,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до  пологів  та  90  – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій  особі  в  повному  обсязі  незалежно  від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

 

Згідно із статтею 52 Закону N 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження, про що комісією (уповноваженим) із соціального страхування на підприємстві приймається рішення про призначення матеріального забезпечення. Виплачується допомога по вагітності та пологах одразу за весь період декретної відпустки в найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений на підприємстві для виплати зарплати. (частина 2 ст. 52 Закону № 2240).

У разі порушення роботодавцем норм Закону, застрахована особа має право звернутися до комісії (уповноваженого) з питань соціального страхування підприємства, що має право контролювати своєчасність виплати всіх видів допомоги, передбачених Законом № 2240, або у виконавчу дирекцію відділення Фонду за місцем здійснення обліку підприємства як платника страхових внесків.

Чинним законодавством не передбачена виплата допомоги по вагітності та пологах частинами. Відповідно до частини 1 статті 38 Закону № 2240 розмір цієї допомоги визначається сумарно й виплачується застрахованій особі у повному обсязі, незалежно від кількості днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, фактично використаної до пологів.

Крім цього, у випадку порушення строку виплати допомоги по вагітності та пологах відповідно до пункту 3 Порядку проведення компенсацій громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159, виплачується компенсація у встановленому законодавством порядку.

     

Так, порушення у вирішенні питання щодо виплат є. Вам потрібно звернутись до районного фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП), до якого надає звітність ваш працедавець, зі скаргою на несвоєчасну виплату.

 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк