Юридичні питання

Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

Доброго дня! Я перебуваю на лікарняному по вагітності й пологах з 15 липня 2013 року і є співробітницею великої комерційної компанії. Але мені досі не оплатили страховку. Чи є це порушенням моїх прав і куди звернутись у такому випадку?! Наскільки мені відомо, оплатити лікарняний терміном в місяць повинен мій роботодавець, однак компанія посилається на те, що відділ СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ затримує виплату грошей. Чи це законно?! Дякую.

Спочатку до відділу кадрів ви подаєте листок непрацездатності у зв;язку з вагітністю та пологами, на основі якого видається наказ про надання відповідної відпустки. Така відпустка зазвичай становить 126 календарних днів (70 днів до та 56 — після пологів), і виплата допомоги здійснюється за весь цей період (п. 1 ст. 38 Закону Ук­­раїни ;Про загальнообов;язкове державне соціальне страхування у зв;язку з тимчасовою втратою праце­­здатності та витратами, зумов­ле­ними похованням; від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ).
Виплата декретних здійснюється повністю за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — фонд). Для одержання коштів від фонду роботодавцю необхідно відкрити спеціальний рахунок та подати заявку-розрахунок, після чого фонд перераховує кошти.
Відповідно до п. 10 Порядку розрахунку середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за зага­ль­но­обов;язко­вим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 (далі — По­­рядок), розрахунок декретних здійснюється виходячи з посадового окладу (тарифної ставки). Сума декретних визначається шляхом множення середньоденного заробітку на кількість календарних днів декретної відпустки, а середньоденну зарплату розраховують шляхом розподілу відповідного посадового окладу (тарифної ставки) на середньомісячну кількість календарних днів на підставі абз. 8 п. 14 Порядку.;
Виплата декретних здійснюється в найближчий після їх призначення строк, установлений для виплати заробітної плати (п. 2 ст. 52 Закону № 2240).
Сума нарахованих і виплачених декретних відображається також у бухгалтерській звітності.Закон;; України ;Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності…;
Стаття 38. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах
;;;;;1. Допомога по вагітності та пологах надається; застрахованій особі; у; формі; матеріального забезпечення,; яке компенсує втрату заробітної; плати; (доходу); за; період; відпустки; у; зв’язку;; з вагітністю та пологами.
;;;;;Допомога по;; вагітності;; та;; пологах; застрахованій; особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку; з; вагітністю; та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або; народження; двох; чи; більше дітей – 70) календарних днів після пологів.; Жінкам, віднесеним до 1-4; категорій; осіб,; які; постраждали; внаслідок; Чорнобильської катастрофи,; допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до; пологів; та; 90; – після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій; особі; в; повному; обсязі; незалежно; від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
;
Згідно із статтею 52 Закону N 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження, про що комісією (уповноваженим) із соціального страхування на підприємстві приймається рішення про призначення матеріального забезпечення. Виплачується допомога по вагітності та пологах одразу за весь період декретної відпустки в найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений на підприємстві для виплати зарплати. (частина 2 ст. 52 Закону № 2240).
У разі порушення роботодавцем норм Закону, застрахована особа має право звернутися до комісії (уповноваженого) з питань соціального страхування підприємства, що має право контролювати своєчасність виплати всіх видів допомоги, передбачених Законом № 2240, або у виконавчу дирекцію відділення Фонду за місцем здійснення обліку підприємства як платника страхових внесків.
Чинним законодавством не передбачена виплата допомоги по вагітності та пологах частинами. Відповідно до частини 1 статті 38 Закону № 2240 розмір цієї допомоги визначається сумарно й виплачується застрахованій особі у повному обсязі, незалежно від кількості днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, фактично використаної до пологів.
Крім цього, у випадку порушення строку виплати допомоги по вагітності та пологах відповідно до пункту 3 Порядку проведення компенсацій громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159, виплачується компенсація у встановленому законодавством порядку.
;;;;;
Так, порушення у вирішенні питання щодо виплат є. Вам потрібно звернутись до районного фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності (ФСС ТВП), до якого надає звітність ваш працедавець, зі скаргою на несвоєчасну виплату.
;

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк




Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.




*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.