Малюк від 0 до 1 року

Приблизна схема кратностi обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв дитячого населення (наказ МОЗ України № 434 вiд 24.11.2002 року).

Приблизна схема кратностi обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв дитячого населення (наказ МОЗ України № 434 вiд 24.11.2002 року).

Вiк дитини

Лiкар

Медична сестра, фельдшер

Лiкарi-спецiалiсти

Лабораторнi та iнструментальнi методи дослiджень

1

2

3

4

5

Новонароджений

У першi 3-и доби пiсля виписування з пологового будинку (вдома), на 20-ту добу життя (вдома)

У першi 3 доби пiсля виписуван­ня з пологового будинку (вдома), потiм 1 раз на тиждень (вдома)

Новонароджений групи ризику

У першi 3 доби пiсля ви­писування (вдома), через добу пiсля першого вiдвiдування, 14 i 20 дiб (вдома)

У першi 3 доби пiсля виписування спiльно з лiкарем, далi через день до 14 дiб життя дитини; потiм 1 раз на тиждень (вдома)

1 мiсяць

В умовах амбу­латорно-полiклi­нiчного закладу

В умовах амбулаторно-полiклiнiчного закладу

Ортопед-травмато­лог, невролог

До 1 року

1 раз на мiсяць (в умвах амбу­латорно-полiклi­нiчного закладу),

для дiтей групи ризику додатково до 6 мiсяцiв 1 раз на мiсяць (вдома)

2 рази на мiсяць

У першi 3 мiсяцi:

– хiрург, ортопед;

– невролог;

– офтальмолог та iншi спецiалiсти за показаннями

У першi 3 мiсяцi:

загальний аналiз кровi й сечi;

в 1 рiк:

загальний аналiз кровi й сечi;

аналiз калу на яйця глистiв

1-2 роки

1 раз на квартал (в умовах амбулаторно-полi­клiнiчного закладу)

1 раз на мiсяць (вдома)

Стоматолог

– Аналiз калу на яйця глистiв

2-3 роки

2 рази на рiк (2,5 року, 3 роки)

1 раз на квартал (вдома)

Стоматолог

Аналiз калу на яйця глистiв

3-5 рокiв

1 раз на рiк (в умовах амбула­торно-полiклiнiч­ного закладу)

2 рази на рiк (вдома) для дiтей, якi не від­вiдують дошкіль­ний навчальний заклад

Стоматолог – 1 раз на рiк;

в 3 роки:

– стоматолог;

– логопед

Загальний аналiз кровi й сечi, аналiз калу на яйця глистiв

-6 рокiв (перед вступом до загальноосвiтнього нав­чального закладу)

1 раз на рiк (в умовах амбулаторно-полiклiнiчного закладу)

2 рази на рiк (вдома) для дiтей, якi не вiдвiдують дошкiльний навчальний заклад

Хiрург, ортопед, офтальмолог, Ото­риноларинголог, стоматолог, Лого­пед, психiатр, психолог, ендокринолог та iншi спецiа­лiсти за показаннями

Загальний аналiз кровi й сечi, ана­лiз калу на яйця глистiв, аналiз кровi на цукор

7-9 рокiв

1 раз на рiк

1 раз на рiк

Стоматолог 1 раз на рiк

Аналiз калу на яйця глистiв

 

У дiтей, вiд перiоду раннього дитинства до досягнення 18-рiчного вiку, систематично проводять оцiнку фiзичного розвитку, особливо його гармонiйностi iз ступенем нервово-психiчного.

На першому роцi життя її проводять щомiсячно, при цьому визначають довжину та масу тiла, обвiд голови та грудної клiтки, розмiри великого тiм’ячка. 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк