Поради лікарів

Витяг з наказу МОЗ України ВИТЯГ З Н А К А З У  
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
29.11.2004  N 579

                                            ПОРЯДОК

      направлення жінок для проведення першого курсу 
       лікування безплідності методами допоміжних 
      репродуктивних технологій за абсолютними 
                 показаннями за бюджетні кошти
 

     1. Перший курс  лікування  безплідності  методами  допоміжних
репродуктивних  технологій  (далі – ДРТ) жінкам у віці 19-40 років
здійснюється  за  абсолютними показаннями, якими є: { Абзац перший
пункту  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства
охорони здоров’я N 362 ( z1148-06 ) від 05.06.2006 }

     безплідність трубного      походження      нормогонадотропна:
відсутність або повна непрохідність обох маткових труб;

     сурогатне  материнство,  якщо у хворої безплідність маткового
походження,  пов’язана  з  відсутністю  матки, аномаліями розвитку
матки,  синехіями  у  порожнині  матки.  { Абзац третій пункту 1 в
редакції  Наказу  Міністерства охорони здоров’я N 362 ( z1148-06 )
від 05.06.2006 }

     Лікування здійснюється  за  рішенням комісії МОЗ України щодо
проведення  відбору  пацієнток  з  абсолютними   показаннями   для
проведення  першого  курсу  лікування безплідності методами ДРТ за
бюджетні кошти (далі – Комісія).

     2. Рішення  щодо  лікування  безплідності  методами   ДРТ   у
відповідних   державних   закладах  охорони  здоров’я  приймається
Комісією на підставі висновку головного  позаштатного  спеціаліста
МОЗ   України   із  спеціальності  “акушерство  і  гінекологія”  з
урахуванням  протипоказань  (додаток  1)  за  встановленою  формою
(додаток 2) .

     3. Склад Комісії та її чисельність затверджуються наказом МОЗ
України.

     У разі  потреби Комісія має право тимчасово залучати до своєї
роботи спеціалістів закладів охорони здоров’я за погодженням з  їх
керівниками.

     4. Висновок головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із
спеціальності  “акушерство   і   гінекологія”   про   необхідність
проведення курсу лікування безплідності методами ДРТ приймається з
урахуванням  рішення  комісії  МОЗ  Автономної  Республіки   Крим,
управлінь  охорони  здоров’я  обласних,  Севастопольської міської,
Головного управління охорони здоров’я  та  медичного  забезпечення
Київської  міської  державних адміністрацій за встановленою формою
(додаток  3),  наявності  медичної  документації  за  встановленим
переліком (додаток 4).

     Регіональна комісія  відповідного  органу  охорони   здоров’я
протягом одного місяця після звернення пацієнтки розглядає питання
обґрунтованості лікування  безплідності  методами  ДРТ  і  в  разі
прийняття позитивного рішення направляє ці документи, підготовлені
в установленому порядку, до Комісії.

     5.  У  разі  позитивного  рішення Комісії видається наказ МОЗ
України,  який  є  підставою  для забезпечення лікування пацієнтки
методами  ДРТ  за  бюджетні  кошти у визначених державних закладах
охорони здоров’я.

     6. Державний   заклад   охорони   здоров’я,   де  проводиться
лікування безплідності методами ДРТ,  визначається Комісією  і  до
нього  пацієнти скеровуються за направленням Комісії відповідно до
встановленої форми (додаток 5).

     7. Фармакологічне   та   клініко-діагностичне    забезпечення
проведення  першого  курсу  лікування  безплідності  методами  ДРТ
жінкам за абсолютними показаннями здійснюється  централізовано  за
рахунок та в межах видатків, передбачених МОЗ України у державному
бюджеті  на  реалізацію  комплексних   заходів   щодо   заохочення
народжуваності на  2002-2007  роки  у  складі  бюджетної  програми
“Забезпечення  медичних  заходів  окремих  державних  програм   та
комплексних  заходів  програмного  характеру”  в  обсязі  згідно з
паспортом даної бюджетної програми.

     Централізовано закуплені  медикаменти  та  витратні матеріали
для проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ у
встановленому порядку передаються до визначених Комісією державних
закладів охорони здоров’я, які проводять таке лікування.

     8. МОЗ  України  щорічно  в   установленому   порядку   подає
Міністерству  фінансів  України  в складі інформації про виконання
паспортів бюджетних програм відповідну інформацію про використання
коштів   на   реалізацію   комплексних   заходів  щодо  заохочення
народжуваності на 2002-2007 роки.

 Начальник управління
 організації медичної
 допомоги дітям і матерям                            Р.О.Моісеєнко

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.