Юридичні поради

Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення облікової статистичної форми N 147/о

“Довідка для призначення і виплати державної допомоги

у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам,

які не застраховані в системі загальнообов’язкового

державного соціального страхування”

1. “Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”

(форма N 147/о, далі – довідка) видається вагітним жінкам і породіллям (у тому числі неповнолітнім) з числа:

1.1. Службовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ.

1.2. Звільнених з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги.

1.3. Зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні.

1.4. Аспіранток, докторанток, клінічних ординаторів, студенток вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації.

1.5. Непрацюючих жінок.

2. Довідка видається громадянкам України, іноземкам та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, що набули статусу біженця і мають право на державну

допомогу на умовах, передбачених Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (2811-12 ), іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України.

3. Право видачі довідки мають лікарі лікувально-профілактичних закладів, в яких здійснюється

спостереження за вагітними та/або акушерська допомога.

4. Довідка подається в органи, що призначають та здійснюють виплату такої допомоги.

5. Бланки довідок з контрольними талонами мають бути прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою лікувально-профілактичного закладу і зберігатися разом з “Журналом реєстрації виданих

(отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування” (форма N 147-1/о ( z0347-02 ), далі – журнал) в особи, яка призначена наказом керівника лікувально-профілактичного закладу відповідальною за видачу (отримання) цих документів.

6. Довідка заповнюється на підставі запису лікаря акушера-гінеколога в “індивідуальній карті вагітної та породіллі” (форма N 111/о, далі – індивідуальна карта вагітної) у 30 тижнів вагітності або в “історії пологів” (форма N 096/о, далі – історія пологів) під час виписки породіллі з пологового

стаціонару.

6.1. Вагітним жінкам, яких віднесено до I – IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, довідка видається у 27 тижнів вагітності.

7. Довідка заповнюється українською мовою, розбірливим почерком, без виправлень.

7.1. Підкреслюються слова “первинна” або “продовження”; у разі продовження зазначається номер попередньо виданої довідки.

7.2. Повністю пишуть літерами прізвище, ім’я, по батькові та адресу жінки, рік народження – цифрами.

7.3. Повністю вказується назва лікувально-профілактичного закладу, у якому перебуває на обліку вагітна або в якому відбулися пологи. В останньому випадку цифрами вказується дата пологів. У

разі видачі довідки вагітній зазначається термін вагітності на день заповнення довідки.

7.4. У датах першого та останнього дня періоду, за який жінка має право на отримання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами число та місяць пишуть літерами, рік – цифрами.

8. Дати першого та останнього дня періоду, за який жінка має право на отримання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, установлюються відповідно до періоду, що становить 70 календарних днів до і 56 календарних днів після передбачуваного строку пологів.

8.1. Для жінок, яких віднесено до I – IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, ці дати встановлюються відповідно до періоду, що становить 90 календарних днів до і 90 календарних днів після дня передбачуваного строку пологів.

9. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді (крім жінок, яких віднесено до I – IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС) на підставі запису в “Обмінній карті” (форма N 113/о), засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувальнопрофілактичного закладу, де відбувалися пологи,

за місцем спостереження вагітної додатково видається довідка на 14 календарних днів.

10. У разі пологів у жінок, які не спостерігались з приводу вагітності до дня пологів, довідка заповнюється і видається в пологовому будинку (відділенні), у якому відбувалися пологи, на період тривалості післяпологової відпустки на загальних підставах.

11. При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності, якщо жінка виписується з живою дитиною, довідка заповнюється і видається в пологовому будинку (відділенні), у якому відбувалися пологи, на 140 календарних днів, а в разі смерті дитини при таких пологах – на 70 календарних днів від дня пологів.

12. Довідка засвідчується підписами лікаря-акушера-гінеколога, запис якого в індивідуальній карті

вагітної або в історії пологів є підставою для її заповнення і видачі, керівника лікувально-профілактичного закладу та печаткою цього закладу.

13. Контрольний талон заповнюється у відповідності до довідки, залишається в лікувально-профілактичному закладі і зберігається протягом 3 років.

14. Про видачу довідки робиться відповідний запис в індивідуальній карті вагітної або в історії пологів із зазначенням періоду призначення державної допомоги і номера виданої довідки, а особа, яка призначена наказом керівника лікувально-профілактичного закладу відповідальною за видачу (отримання) бланків довідок, робить відповідні записи в журналі.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.