Юридичні поради

Як піти у декрет, отримавши допомогу?

Хто може розраховувати на допомогу по вагітності та пологах?

На таку допомогу можуть розраховувати не тільки працюючі жінки, а й безробітні, а також студентки та підприємці. Відпустка по вагітності та пологах є одним із видів соціальних відпусток. Вона надається жінкам на підставі медичного висновку і обов’язково оплачується.

Відпустка по вагітності та пологах встановлена в таких межах: 70 днів до пологів і 56 днів після них. Вона збільшується у разі ускладнених пологів або народження більше однієї дитини.

Якщо період декретної відпустки збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, жінка отримує два види допомоги: допомога по вагітності та пологах виплачується неза­лежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років.

Як нараховуються декретні працюючим жінкам?

Якщо жінка працює офіційно за трудовим договором і за неї виплачуються страхові внески, то сума допомоги вираховується так: середній денний заробіток за останні шість місяців роботи множиться на кількість робочих днів, які припадають на період декретної відпустки.

Опла­та декретної відпустки проводиться за місцем роботи жінки. Для отримання допомоги потрібно принести до відділу кадрів заяву і лист непрацездатності (лікарняний), який видається на 30-му тижні вагітності і свідчить про початок декретної відпустки.

Жінка отримує декретні в повному обсязі, незалежно від кількості днів відпустки, фактично викорис­таних до пологів. Роботодавець виплачує допомогу єдиною сумою в найближчий термін, установ­лений для виплати зарплати. Ці витрати потім компенсуються підприємству з державного Фонду соціального страхування.

Якщо жінка, отримавши лікарняний, не йде в декретну відпустку, а хоче працювати далі і отримува­ти зарплату, то допомога по вагітності та пологах їй надаватися не буде. Чинним законодавством не передбачена одночасна виплата зарплати та допомоги по вагітності та пологах за один і той же період.

Виплата допомоги здійснюється тільки за дні фактичної декретної відпустки. При цьому перенесен­ня декретної відпустки за межі терміну, зазначеного в лікарняному листі, не допускається.

Підприємцям, які працюють на єдиному податку, декретна відпустка оплачується з Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності. А от підприємці, які оформили фіксований податок, прирівнюються до безробітних, тому за виплатою допомоги звертаються до УП і СЗН. І в тому, і в іншому випадку закривати підприємництво не треба.

Куди повинні звертатися непрацюючі жінки?

Право на допомогу по вагітності та пологах мають і безробітні жінки. Вони можуть бути зареєстровані в ЦЗ, а можуть і не стояти на обліку. Різниця полягає тільки в сумі виплати та доку­ментах, які необхідно надати до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Безробітним, зареєстрованим у Центрі зайнятості, нараховується 100% мінімального розміру допо­моги по безробіттю. Отримавши лікарняний лист, жінка знімається з обліку в ЦЗ і надає документи в УП і СЗН.

Студентки отримують декретні в розмірі місячної стипендії. Ті, хто не отримує стипендію, за допо­могою з вагітності та пологах звертаються до УП і СЗН за місцем проживання.

Непрацюючі жінки також оформляють допомогу в УП і СЗН. Непрацюючим жінкам, які не перебува­ють на обліку в Центрі зайнятості, нараховується 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць

Для отримання допомоги необхідно надати заяву, трудову книжку, лікарняний лист і довідку з Цент­ру зайнятості про те, що ви не отримуєте в них допомогу з безробіття. Крім того, треба оформити банківську картку, на яку будуть перераховувати гроші. Рахунок на отриман­ня соціальних виплат можна відкрити в будь-якому зручному банку, а копію договору та реквізити картки надати в УП і СЗН.

Добавка до декретної відпустки

Якщо пологи виявилися складними (до таких відносять і кесарів розтин), або якщо жінка народила двійню, покладено 14 додаткових днів відпустки, а значить, і надбавка до виплат.

Для її отримання потрібно взяти відповідну довідку з лікарні і надати її в Управління праці та соціального захисту населення або за місцем роботи, звідки жінка йшла в декрет.

Трудові гарантії вагітним жінкам:

КЗпП забороняє відмовляти жінці у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю.

Вагітним жінкам знижуються норми виробітку або вони переводяться на іншу роботу, яка легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за по­передньою роботою.

Забороняється залучати вагітних жінок до роботи в нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, направляти у відрядження.

Не можна звільняти вагітних жінок з ініціативи власни­ка, а тільки з причини повної ліквідації підприємства. У такому випадку допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування вагітних жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк