Юридичні поради

ІНСТРУКЦІЯ про порядок заповнення листка непрацездатності

Порядок видачі листка непрацездатності у зв’язку з
                      вагітністю і пологами

  

   6.1. Листок   непрацездатності   у  зв’язку  з  вагітністю  і
пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів
вагітності  воднораз  на 126 календарних днів (70 календарних днів
до передбачуваного дня пологів і 56 – після).

     6.2. У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення
ускладнень під час  пологів  або  в  післяпологовому  періоді,  на
підставі  запису  в  історії  пологів  та обмінній карті вагітної,
засвідченого    підписом    головного    лікаря    та     печаткою
лікувально-профілактичного  закладу,  де  відбувались  пологи,  за
місцем  спостереження  за  вагітною  додатково  видається   листок
непрацездатності   на   14  календарних  днів,  крім  жінок,  яких
віднесено до I-IV категорій  постраждалих  у  наслідок  аварії  на
ЧАЕС.

     6.3. Жінкам,  які належать  до  I-IV  категорій  постраждалих
внаслідок  аварії  на  ЧАЕС,  видається  листок непрацездатності у
зв’язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності  тривалістю
180 календарних днів (90 днів на період допологової відпустки і 90
– на період післяпологової відпустки).

     6.4. Якщо  вагітна  не спостерігалась з приводу вагітності до
дня пологів,  листок непрацездатності видається з дня  пологів  на
період тривалості     післяпологової    відпустки    у    порядку,
передбаченому    п.    6.1,    6.2,    6.3    цієї     Інструкції,
лікувально-профілактичним закладом, у якому відбулися пологи.

     6.5.  При  передчасних пологах до 30 тижнів вагітності листок
непрацездатності  у  зв’язку  з  вагітністю  і  пологами видається
лікувально-профілактичним  закладом,  де  відбулись пологи, на 140
календарних  днів  у  разі  народження  живої  дитини, а у випадку
мертвонародження при таких пологах – на 70 календарних днів.

{  Пункт  6.5  розділу  6  в  редакції Наказу Міністерства охорони
здоров’я № 882 ( z0163-12 ) від 06.12.2011 }

     6.6.   Жінкам,   які   не   підлягають  загальнообов’язковому
державному   соціальному   страхуванню,  видається  довідка  форми
№  147/о ( z0346-02 ) “Довідка для призначення і виплати державної
допомоги  у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами  жінкам,  які не
застраховані    в    системі    загальнообов’язкового   державного
соціального  страхування”,  затвердженої  наказом  МОЗ України від
18.03.2002  №  93,  зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України
09.04.2002 за № 346/6634.

{  Пункт  6.6  розділу  6  в  редакції Наказу Міністерства охорони
здоров’я № 882 ( z0163-12 ) від 06.12.2011 }

     6.7. У зв’язку з операцією штучного переривання вагітності на
бажання жінки (в тому числі міні-аборти)  листок  непрацездатності
видається  на 3 дні з урахуванням дня операції.  У разі виникнення
ускладнень під час операції чи  в  післяабортному  періоді  листок
непрацездатності    видається    на    весь    період   тимчасової
непрацездатності.

     6.8. У випадках переривання вагітності з інших причин, у тому
числі   за   медичними   або   соціальними   показаннями,   листок
непрацездатності  видається  з  дня  госпіталізації  жінки на весь
період непрацездатності.

     6.9. Жінкам,  яким проводиться терапія безпліддя за допомогою
допоміжних  репродуктивних  технологій,  листок   непрацездатності
видається лікувально-профілактичним закладом,  в якому проводилась
така терапія,  від дня початку  ультразвукового  та  гормонального
контролю    медикаментозної   стимуляції   овуляції   до   моменту
підтвердження наявності вагітності ультразвуковим методом.

     Питання про  подальшу  непрацездатність  жінки вирішується за
місцем  спостереження  за  вагітною  індивідуально   залежно   від
перебігу вагітності.

     6.10. У разі  тривалого  лікування  з  приводу  патологічного
перебігу    вагітності    продовження    листка   непрацездатності
здійснюється у порядку, передбаченому п. 4.1 цієї Інструкції.

     6.11.  Особам,  які  усиновили  дитину  або  взяли дитину під
опіку,  лікарем  жіночої  консультації  на  підставі свідоцтва про
народження   дитини   та  рішення  суду  про  її  усиновлення  або
встановлення  опіки  видається листок непрацездатності на період з
дня   усиновлення   або   встановлення  опіки  до  дня  закінчення
післяпологової   відпустки  тривалістю  56  календарних  днів  (70
календарних  днів  у  разі  одночасного  усиновлення двох і більше
дітей,  90  календарних  днів  –  для  жінок,  віднесених  до І-ІV
категорій   осіб,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи),   що   відраховуються   з   дня   народження  дитини,
зазначеного  у  свідоцтві  про  народження  та рішенні суду про її
усиновлення.

{  Пункт  6.11  розділу  6  в редакції Наказу Міністерства охорони
здоров’я № 882 ( z0163-12 ) від 06.12.2011 }

     6.12. Під  час  перебування  жінки у відпустці для догляду за
дитиною листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами
видається на загальних підставах.

 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.