Відповіді на питання

Чи маю я право отримати індивідуальний графік на підставі догляду за дитиною 0-3 років? Дякую

Спочатку дуже уважно прочитайте Закон України «Про відпустки», витяг з якого приведений нижче:

 Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

     Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
     Підприємство за  рахунок  власних коштів може надавати жінкам частково  оплачувану  відпустку  та   відпустку   без   збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
     Ця відпустка  може  бути  використана  повністю або частинами також  батьком  дитини,  бабою,  дідом  чи  іншими  родичами,  які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла
під опіку дитину, та одним із прийомних батьків.

{  Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1959-VI ( 1959-17 ) від 10.03.2010 }
     За бажанням жінки або осіб,  зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
При  цьому  за  ними  зберігається  право  на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною.

 

Я консультувався в Міністерстві освіти  і науки, там запропонували написати листа  на адресу Міністра ОН України п. Табачника з проханням розглянути Ваше звернення, щоб з боку деканату не було утисків.

Адресу МОН Ви легко знайдете в Інтернеті  – сайт МОН.

Також можете і зателефонувати – усі телефони на сайті МОН.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк