Відповіді на питання

Помощь при рождении ребенка.

Якщо дитина дійсно народилась 9 грудня 2013 року, то на підставі Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» Ви маєте право на отримання допомоги при народження дитини (другої), а також інших видів соціальних допомог для сімей з дітьми, передбачених законодавством україни: по догляду за дитиною до трьох років; допомогу малозабезпеченим сім’ям.

 

Стаття 1. Право сімей з дітьми на державну допомогу

     Громадяни України,  в  сім’ях  яких виховуються та проживають неповнолітні діти,  мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.

     Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,  а  також  особи,  яких  визнано  в Україні біженцями або особами,  які  потребують  додаткового  захисту,  мають  право  на державну   допомогу  нарівні  з  громадянами  України  на  умовах, передбачених   цим   Законом,  іншими  законами  або  міжнародними
договорами  України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.