Відповіді на питання

Реєстрація в іншому місті

Я вже писав,що Ви можете поскаржитися на роботу посадових осіб УПСЗН Чернівців до обласного УПСЗН Чернівецької області, а Б.Церкви – до УПСЗН Київської області.

На сайті «Зростай, Малюк!»є статті:

«телефони «гарячої лінії» – телефонуйте у разі невиплати, або несвоечасної виплати допомоги»;

«контактні дані регіональних управлінь(департаментів) праці та соціального захисту населення».

Там Ви знайдете усі необхідні телефони.

А ще є народний суд і прокуратура, куди можна поскаржитись на бездіяльність посадових осіб УПСЗН.

Непрацюючі жінки  оформ­ля­ють до­по­мо­гу в УП і СЗН. Не­пра­цю­ю­чим жінкам, які не пе­ре­бу­ва­ють на обліку в Центрі зайнятості, нараховується 25% про­жит­ко­во­го мінімуму для працездатної осо­би з роз­ра­хун­ку на місяць (у 2014 році –  з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня – 1301 гривня;).

Для от­ри­ман­ня до­по­мо­ги необхідно на­да­ти за­яву, тру­до­ву книж­ку, лікарняний лист і довідку з Цент­ру зайнятості про те, що ви не отримуєте в них до­по­мо­гу з безробіття. Крім то­го, тре­ба офор­ми­ти банківську карт­ку, на яку бу­дуть пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти гроші. Ра­ху­нок на от­ри­ман­ня соціальних вип­лат мож­на відкрити в будь-яко­му зруч­но­му бан­ку, а копію до­го­во­ру та реквізити карт­ки на­да­ти в УП і СЗН.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк