Відповіді на питання

Як розраховується виплата в зв’язку з вагітністю та пологами (декретної відпустки) фізичним особам-підприємцям.

Фізичні особи підприємці – платники єдиного податку – вважаються застрахованими особами, і, відповідно, мають право на отримання соціальних гарантій в зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для цього є Порядок № 1266, яким регламентовані спеціальні правила розрахунку страхової виплати на підставі медичного висновку для платників єдиного податку.

Для отримання страхової виплати необхідно зареєструватися в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а коли наступає страховий випадок, треба звернутися у виконавчу дирекцію відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем реєстрації з заявою щодо перерахування суми страхової виплати. До заяви слід додати лікарняний лист та довідку про сплату єдиного податку за розрахунковий період. На підставі цих документів працюючі органи виконавчої дирекції фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування самостійно здійснюють розрахунок середньоденного доходу для фізичних осіб-платників єдиного податку та визначають суму страхової виплати.

Відповідно до пункту 4.2. «Порядку надходження до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності коштів, одержаних від сум єдиного податку, їх обліку та використання», затвердженого постановою правління Фонду від 04.09.2003 N 57 (далі – Порядок № 57) Фізичним особам — СПД, що обрали спрощену систему оподаткування своїх доходів, призначення та виплата матеріального забезпечення, а також надання со­ціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням здійсню­ються робочим органом відділення Фонду за місцем обліку їх як страхувальників.

Такі особи мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги в разі настання страхового випадку за умови сплати встановленого розміру податку.

Виплата допомоги та надання соціальних послуг проводиться незалежно від припинення ними сплати єдиного податку в період тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Тобто призупиняти діяльність для отримання допомоги від соцстраху не обов’язково, в будь-якому випадку Ви отримуєте допомогу по лікарняному.

Для отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг зазначені особи мають бути взяті на облік як страхувальники у робочому органі Фонду, до якого, крім лис­тка непрацездатності, повинні подати:

– заяву на ім’я директора робочого органу Фонду про надання певного виду матеріального забезпечення (соціальних послуг) із зазначенням реєстраційного номера страхувальника;
– копію трудової книжки (при необхідності), яка підтверджує страховий стаж і може бути завірена працівником робочого органу Фонду;

– довідку органу ДПАУ про суму сплаченого за розрахунковий період податку (єдиного)
Після прийняття рішення про призначення допомоги, належну суму повинні перерахувати на поточний рахунок підприємця.

Розрахунок сум декретних для платників єдиного податку

Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” затвердженого Постановою КМУ від 26 вересня 2001 р. N 1266

Пунктом 19 даного Порядку визначено, що для застрахованих осіб, які сплачують єдиний податок з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, середньоденний дохід, з якого призначаються страхові виплати обчислюється за формулою

Д = П х В : С : К,

Де Д — середньоденний дохід;

П — розмір податку за розрахунковий період, що сплачує особа (без урахування збіль­шення ставки єдиного податку за кожного найманого працівника або члена сім’ї);

В — відсоток суми встановленого розміру податку, що перераховується до Фонду соціа­льного страхування з тимчасової втрати працездатності (11%)

С — розмір страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, визначений Законом України “Про розмір внесків на деякі види загальноо­бов’язкового державного соціального страхування (2213-14);

К — кількість календарних днів за розрахунковий період.

Розрахунок декретних для платників єдиного податку здійснюється за стандартною фор­мулою:

Дв.п. = Д.*Кк.д.,

де, Д.в.п. – допомога по вагітності та пологах;

Д.– середньоденний дохід;

Кк.д. – кількість календарних днів відпустки по вагітності та пологах, тобто 126 або 140 днів.

Приклад розрахунку допомоги по вагітності та пологах для підприємця

П – розмір єдиного податку – 200 грн.

В – відсоток суми розміру податку, що перераховується до Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності – 11% 

С – розмір страхового внеску – 1,9% (згідно п.3 статті 1 Закону Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”

К – кількість календарних днів за розрахунковий період – 183 (для прикладу беремо пе­ріод з 01.06.2010 до 30.11.2010). Нагадаю, що для розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми допомоги по вагітності та пологах кількість календарних днів у роз­рахунковому періоді обчислюється з врахування святкових та неробочих днів, тобто ці дні не виключаються із розрахунку.

Отже:

Д = П х В : С : К = (200*6) * 11% / 1,9% / 183 = 37,96 грн.

Дв.п. = Д * Кк.д. = 37,96 * 126 = 4782,96 грн. (це як приклад)

Інших виплат від держави застрахованим особам для виплат допомоги по вагітності та пологам не передбачено

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.