Юридичні поради

ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Порядок стягнення аліментів визначається Законом України «Про виконавче провадження».
Статтею 74 Закону передбачено, що у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернене на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника встановлений Главою 4 Закону.
Розмір заборгованості зі сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконан-ня рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України (далі – СК України).
Державний виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу і боржнику:
– у разі, якщо виконавчий документ вперше надійшов для виконання;
– за заявою сторін виконавчого провадження;
– у разі надходження постанови до адміністрації підприємства, установи, організації, фізичної осо-би, фізичної особи – підприємця для проведення відрахування із заробітної плати (доходів), пенсії та стипендії боржника;
– у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку з надходженням виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби;
– за власною ініціативою;
– в інших передбачених законом випадках.
Згідно з вимогами статті 17 Закону примусове виконання рішень здійснюється державною виконав-чою службою на підставі виконавчих документів, визначених Законом
Стаття 11 Закону визначає, що державний виконавець здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного у виконавчому документі, у спосіб та в порядку, встановленому цим виконавчим документом та Законом.
Відповідно до вимог статті 182 СК України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, за винятком випадків, коли розмір аліментів встановлений у твердій грошовій сумі. Виходячи зі змісту статті 183 СК Укра-їни у разі, якщо розмір аліментів, встановлений судом у частині від заробітку (доходу) боржника, буде меншим ніж мінімальний розмір аліментів, передбачений статтею 182 СК України, стягувач має право звернутися до суду з позовом до боржника про відповідне збільшення розміру аліментів.
У разі виїзду особи, зобов’язаної сплачувати аліменти, на постійне місце проживання до іноземних держав, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів за рішенням суду проводиться на день виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття.
З осіб, які працюють за контрактом на території іноземних держав і одержують заробітну плату (доходи) тільки за кордоном, аліменти стягуються в порядку та розмірах, передбачених законом.
Згідно з вимогами статті 164 Кримінального кодексу України під злісним ухиленням від сплати алі-ментів слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (прихову-вання доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно скла-дають суму виплат за шість місяців відповідних платежів.
Крім того, у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звернутися з поданням до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України – до виконання цих зобов’язань.
Питання про тимчасове обмеження боржника у праві на виїзд за межі України вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби без виклику чи повідомлення сторін за участю державного виконавця.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.