Відповіді на питання

Зміна прізвища дитини

Доброго дня, пані Інно!

Якщо зміна прізвища дитини відбувається не через оспорювання батьківства та скасування запису про батька, то, у разі змін прізвища дитини, її право на отримання аліментів не втрачається.

Щодо часу і підстав для зміни прізвища дитини:

У відповідності з нормами Сімейного кодексу України прізвище дитини може бути змінена за рішенням батьків, якщо один або обоє батьків змінюють прізвище, при зміні запису про батьківство і т.д.

Якщо дитина не досягла 7-річного віку, то її згоди на зміну прізвища не вимагається. Після досягнення 7 років обов’язково отримання згоди дитини на зміну прізвища.

Якщо зміна прізвища відбувається з ініціативи одного батька, а другий заперечує, то питання вирішується через опікунську раду або суд, виходячи з інтересів дитини.

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками

1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років.

2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою.

3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обо х батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.

4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчую ть відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника, змінити своє прізвище та ім’я.

По досягненню 16 років згода батьків вже не потрібна.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк