Юридичні поради

ПОРЯДОК вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення права особи вільно вибрати та змінити лікаря, який надає первинну медичну (медико-санітарну) допомогу (далі – ПМСД), – лікаря загальної
практики – сімейного лікаря, терапевта дільничного, педіатра дільничного.

2. Цей Порядок є обов’язковим для застосування у центрах ПМСД (далі – ЦПМСД).

3. Кожна дієздатна особа, яка досягла віку 14 років, може самостійно здійснювати вільний вибір/зміну лікаря, відповідального за надання їй первинної медичної допомоги, з числа лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів дільничних, педіатрів дільничних та лікарів загальної практики – сімейних лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах (далі – лікар).

4. Вибір/зміна лікаря для осіб, які не досягли віку 14 років, або осіб, визнаних недієздатними в порядку, встановленому законом, здійснюється їх законними представниками.

5. Вибір/зміна лікаря здійснюється особою один раз на рік.

Особа, яка бажає обрати/змінити лікаря, має звернутися до лікаря для заповнення реєстраційної форми пацієнта лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку.

Перед заповненням Реєстраційної особа має ознайомитись з інформаційним листком для пацієнта, що наведений у Реєстраційній формі, та надати письмову згоду на збір і обробку персональних даних, оформлену відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

У випадку зміни постійного місця проживання особа може реалізувати власне право на вибір лікаря за новим місцем проживання (за межами території, що закріплена за даним ЦПМСД), представивши талон про відкріплення від лікаря первинної медико-санітарної допомоги за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку.

6. Для заповнення Реєстраційної форми встановлюється реєстраційний період 1 місяць – з 1 вересня по 30 вересня кожного календарного року.

Реєстраційна форма може бути заповненою в інший час у таких випадках:

якщо необхідність вибору лікаря зумовлена зміною постійного місця проживання пацієнта;

якщо особа не могла звернутись до лікаря у реєстраційний період з об’єктивних причин (відпустка, відрядження тощо);

у разі звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-правових відносин між ЦПМСД і лікарем;

у разі появи у ЦПМСД нового лікаря.

7. Особи, які не виявили бажання вибрати/змінити лікаря та заповнити Реєстраційну форму у період реєстрації, прикріплюються до лікаря через внесення у журнал поособового обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку, відповідно до обслуговування у минулий період.

8. При утворенні ЦПМСД прикріплення осіб до лікарів здійснюється шляхом внесення у Журнали лікарів, до яких вони були прикріплені за дільничним принципом на дату утворення ЦПМСД.

Персональні дані осіб, прикріплених до лікарів у такий спосіб, уточнюються при відвідуванні особою лікаря в амбулаторії, при обслуговуванні лікарем особи на дому, при візиті лікаря або іншого медичного працівника до особи з метою здійснення профілактичних заходів та заходів диспансеризації у встановленому законодавством порядку.

9. Лікар має право відмовитися від подальшого обслуговування особи, якщо остання не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, крім випадків потреби особи у наданні невідкладної або екстреної медичної допомоги.

10. Лікар зобов’язаний прикріпити особу, яку направлено до нього для прикріплення за рішенням керівництва ЦПМСД, шляхом заповнення Реєстраційної форми та внесення
відповідного запису у Журнал.

11. Право вибору лікаря забезпечують ЦПМСД.

12. ЦПМСД має забезпечити вільний доступ пацієнтів до інформації про лікарів, необхідної пацієнту для прийняття рішення про вибір лікаря.

Керівництво ЦПМСД та/або його підрозділу поряд з іншими загальнодоступними інформаційними матеріалами щодо загальних питань режиму роботи ЦПМСД та його підрозділів забезпечує розміщення інформації щодо лікарів, до яких можна прикріпитися: прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність, кількість прикріплених пацієнтів, стаж роботи, кваліфікаційна категорія, почесні звання, адреса амбулаторії, де лікар працює.

13. У випадку, якщо необхідність зміни/вибору лікаря, що надає ПМСД, зумовлена зміною місця проживання пацієнта, ЦПМСД зобов’язаний забезпечити пацієнту можливість отримання ПМСД з моменту заповнення Реєстраційної форми або без її заповнення у порядку надання невідкладної медичної допомоги.

14. Особа, якій відмовили у прикріпленні усі лікарі, до яких вона звернулась щодо прикріплення, може звернутись до ЦПМСД та бути прикріпленою до лікаря за рішенням керівництва ЦПМСД.

15. У випадку звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-правових відносин між ЦПМСД і лікарем ЦПМСД інформує осіб, прикріплених до такого лікаря (через засоби масової інформації, інформаційні листівки, по телефону тощо), та організує прикріплення зазначених осіб до іншого/інших лікаря/лікарів.

16. На основі даних Журналів ЦПМСД здійснює загальний облік прикріплених осіб в межах ЦПМСД.

 

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги                                 М.К.Хобзей

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.