Юридичні поради

ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 27.  Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До  дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:

1) евакуйовані із зони відчуження,  у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;

2) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно навчалися  після  аварії  не  менше одного року у зоні безумовного (обов’язкового) відселення;

3) проживали   на  момент  аварії  чи  прожили  або  постійно навчалися після аварії не менше двох років  у  зоні  гарантованого добровільного відселення;

4) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно навчалися  після  аварії  не  менше  трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

5)  народились  після 26 квітня 1986 року від батька, який на час  настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1,  2  або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені  матір’ю,  яка  на  час  настання вагітності або під час вагітності  мала  підстави  належати  до  категорії  1,  2  або  3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показників, а також хворі на променеву хворобу;

7) одержали  дозу  опромінення  щитовидної  залози  внаслідок Чорнобильської  катастрофи,  яка  перевищує   рівні,   встановлені центральним  органом  виконавчої влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

{  Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 01.07.92, в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 } 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк