Відповіді на питання

Премії вагітним.

Пані Ірино, доброго дня!

 

Абз. 2 п. 9 Постанови КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266),передбачено таке: якщо застрахована особа не працювала частину місяця в розрахунковому періоді з поважної причини, заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, не передбачені актами законодавства чи здійснювані понад норми, установлені зазначеними актами, враховуються пропорційно до відпрацьованому в цьому місяці часу.

В абз. 2 п. 9 Порядку № 1266 ідеться про заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та ті, що не передбачені актами законодавства чи здійснюються понад норми, установлені зазначеними актами.

До них належать виплати, наведені в п. 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5 (далі — Інструкція № 5), а саме:

винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи);

премії, що виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;

премії при виконанні важливих та особливо важливих завдань;

одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат як у грошовій, так і натуральній формі);

грошова винагорода державним службовцям за добросовісну безперервну працю в органах

державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків;

матеріальна допомога на оздоровлення тощо.

Такі виплати завжди включатимуться до розрахунку лікарняних пропорційно відпрацьованому часу, якщо в місяці розрахункового періоду, у якому їх нараховано, робочі дні відпрацьовано не повністю з поважної причини (див. лист Мінпраці від 29.06.2006 р. № 422/020/99-06).

 

 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк