Юридичні поради

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючої жінки

Якщо Ви працюєте на момент, коли дізналися про вагітність, то потрапляєте під захист Українського законодавства. Важливо, щоб Ви знали свої права ще до того, як виникне необхідність ними скористуватися.

Законом про відпустки передбачено, що одним із видів соціальних відпусток є оплачувана відпустка по вагітності та пологах. Вона надається на підставі листка непрацездатності згідно зі ст. 51 Закону №2240, у якому фіксується тривалість відпустки залежно від певних обставин (див. таблицю).

Згідно зі ст. 38 Закону №2240, допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) починаючи з першого дня, у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. До застрахованих осіб ст. 6 Закону № 2240 відносить, зокрема:

1) осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;

2) членів колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів тощо.

Якщо жінка, яка очікує дитину, хоче раніше терміну, визначеного законодавством, припинити роботу, то вона може до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами приєднати свою щорічну відпустку, що не була використана раніше.

Пам’ятайте: якщо застрахована особа перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років і надала листок непрацездатності по вагітності та пологах, то право на декретну відпустку в неї настає з дня видачі лікарняного незалежно від отримання допомоги по догляду за дитиною (п. 6.12 «Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» затвердженої  Наказом МОЗ України №455 від 13.11.2001 р.). А у разі надання застрахованій особі відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у період:

1) простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи;

2) щорічної (основної чи додаткової) відпустки;

3) відпустки без збереження заробітної плати;

4) додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;

5) творчої відпустки — допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

 

У випадку народження мертвої дитини допомога по вагітності та пологах виплачується на загальних підставах, а у разі викидня — не виплачується.

Наказ МОЗ України N 455 від 13.11.2001 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

Випадки надання допомоги Тривалість відпустки по вагітності та пологах

Підстава – Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян

 

1

Загальний випадок Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності відразу на 126 календарних днів (70 к. д. до передбачуваного дня пологів і 56 к. д. – після) П. 6.1
2 Тривалість відпустки по вагітності та пологах залежно від певних обставин

 

На підставі запису в історії пологів та обмінній карті вагітної, засвідченого підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбувалися пологи, за місцем спостереження за вагітною додатково до п. 1 таблиці видається листок непрацездатності на 14 к. д., крім жінок, зазначених у п. 3  Загальна тривалість становить 140 к.д.: 70 к. д. – до пологів; 70 к. д. – після пологів П. 6.2
3 Жінкам, віднесеним до 1 – 4 категорій осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами з 27 тижнів вагітності тривалістю 180 к. д. (90 днів на період допологової відпустки і 90 – на період післяпологової відпустки) П. 6.3
4 Вагітна не спостерігалася з приводу вагітності до дня пологів Листок непрацездатності видається з дня пологів. Тривалість післяпологової відпустки:  — за п. 1 таблиці (загальний випадок) становить 56 к. д.;  — п. 2 – 70 к. д.;  — п. 3 – 90 к. д. П. 6.4
5 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності Якщо жінка виписується з живою дитиною, листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається лікувально-профілактичним закладом, де відбулися пологи, на 140 к. д., а у випадку смерті дитини при таких пологах – на 70 к. д. П. 6.5
6 Особам, які всиновили дитину протягом двох місяців з дня її народження Лікарем жіночої консультації видається листок непрацездатності на термін з дня усиновлення і до закінчення післяпологової відпустки з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження, на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення П. 6.11

Якщо жінка за власним бажанням продовжувала працювати, незважаючи на виданий листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, їй за рахунок коштів ФСС з ТВП будуть профінансовані лише дні фактичної декретної відпустки. За період, коли жінка працювала, буде виплачено заробітну плату. Адже чинним законодавством не передбачено одночасної виплати заробітної плати і допомоги по вагітності та пологах за один і той самий період. До речі, такої думки дотримується і Мінпраці у листі від 18.07.2007 р. №441/020/99-07 (див. «ДК» №34/2007).

Нагадуємо, що писати окремо заяву на декретну відпустку немає потреби. Також надання декретної відпустки наказом роботодавця не оформляється. Достатньо рішення про призначення матеріального забезпечення, яке приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Частково оплачувані відпустки

Поки Вашому малюку немає 3-х років, Ви можете право знаходитися у відпустці по догляду за дитиною до трьох років..

Якщо дитина перебуває на державному утриманні, мама не має права на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років.

Якщо дитина не досягла віку 6-ти років, але потребує домашнього догляду, мати має право на відпустку без збереження заробітної плати. Факт потреби в домашньому догляді має підтвердити медичний висновок.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк