Юридичні поради

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами аспіранткам, докторанткам…

ПОСТАНОВА КМУ України від 27 грудня 2001 р. N 1751 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

3. Відповідно  до  статті  7  Закону  України  “Про  державну допомогу сім’ям з дітьми” ( 2811-12 ) право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

 
…аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів; 
 

4. Підставою для призначення допомоги у зв’язку з  вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка (Облікова статистична форма N 147/о “Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування” затверджена наказом МОЗ України від 18.03.2002 №93), заява  матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка:

1) з  основного  місця  служби,  навчання  про  те, що жінка служить, навчається;
 
7. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається: 
 
4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. 
Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії  по  день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.  
Розмір допомоги у випадках, передбачених підпунктами 1-4 цього пункту, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць; 

 

8. Покриття витрат на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами: 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. 
 

ПОЛОЖЕННЯ “про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309. 

П. 15. Аспіранти і докторанти мають право на:5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи; 

П. 19. До терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року). 

 

Постанова КМУ від 12.07.2004 p. № 882 з урахуванням змін, внесених Постановою КМУ від 05.03.2008 p. N 165

Стипендія – це особливий вид грошового забезпечення, який не входить у фонд оплати праці. На стипендії не нараховуються внески на соціальні заходи (до Пенсійного фонду та Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування). У той же час стипендія включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, з якого справляється податок з доходів фізичних осіб, а всім стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

 

Згідно ст. 12 Закону №1058. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування період навчання після 1 січня 2004 року може бути зарахований до страхового стажу лише за умови добровільної сплати особою мінімального страхового внеску

 

Стаття 6. Закону 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги

1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття (далі – забезпечення) та соціальні послуги мають застраховані особи.

2. Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону має також молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.