Юридичні поради

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами аспіранткам, докторанткам…

ПОСТАНОВА КМУ України від 27 грудня 2001 р. N 1751 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

3. Відповідно  до  статті  7  Закону  України  “Про  державну допомогу сім’ям з дітьми” ( 2811-12 ) право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

 
…аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів; 
 

4. Підставою для призначення допомоги у зв’язку з  вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка (Облікова статистична форма N 147/о “Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування” затверджена наказом МОЗ України від 18.03.2002 №93), заява  матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка:

1) з  основного  місця  служби,  навчання  про  те, що жінка служить, навчається;
 
7. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається: 
 
4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів - у розмірі місячної стипендії. 
Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги зв'язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії  по  день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.  
Розмір допомоги у випадках, передбачених підпунктами 1-4 цього пункту, встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, але не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць; 

 

8. Покриття витрат на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами: 
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів. 
 

ПОЛОЖЕННЯ “про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309. 

П. 15. Аспіранти і докторанти мають право на:5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи; 

П. 19. До терміну навчання в аспірантурі або перебування в докторантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи оцінює обставини, що виключили можливість працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі або докторантурі (як правило, не більше одного року). 

 

Постанова КМУ від 12.07.2004 p. № 882 з урахуванням змін, внесених Постановою КМУ від 05.03.2008 p. N 165

Стипендія – це особливий вид грошового забезпечення, який не входить у фонд оплати праці. На стипендії не нараховуються внески на соціальні заходи (до Пенсійного фонду та Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування). У той же час стипендія включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, з якого справляється податок з доходів фізичних осіб, а всім стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

 

Згідно ст. 12 Закону №1058. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування період навчання після 1 січня 2004 року може бути зарахований до страхового стажу лише за умови добровільної сплати особою мінімального страхового внеску

 

Стаття 6. Закону 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги

1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття (далі – забезпечення) та соціальні послуги мають застраховані особи.

2. Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону має також молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних.

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк