Юридичні поради

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ ВАГІТНИХ ЖІНОК

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ ВАГІТНИХ ЖІНОК

 

Юридично-договірний відділ КМЦЗ
Відповідно до п.1 ст.4 Закону України “Про зайнятість населення” держава гарантує працездатному населеннюу працездатному віці в Україні безплатне сприяння у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб, всіма доступними засобами, включаючи професійну орієнтацію і перепідготовку.

Тобто, до початку періоду тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, підтвердженої медичною довідкою, державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи для вагітної жінки.

Відповідно до п.3 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних (далі – Порядку), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року №219,реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводяться державною службою зайнятості за місцем їх проживання за умови пред’явлення паспорта, трудової книжки, цивільно-правового договору, а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.

Згідно ч.4 ст.2 Закону України “Про зайнятість населення” у разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається державною службою зайнятості за їх особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як таких, що шукають роботу.

Відповідно до ст.ст.22, 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадокбезробіття” застрахованим особам, які втратили роботу з незалежних від них обставин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували роботи (надавали послуги), згідно з цивільно-правовими договорами не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу. За даних умов допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Жінки мають право повідомити працівника центра зайнятості про вагітність та отримати інформацію про гарантії та права вагітних жінок, передбачені Кодексом законів про працю України.

Згідно п.п.9 п.5.5. розділу 5 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року №307 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 року за №915/5136, виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття такого права відповідно до медичної довідки).

Умови надання, розмір і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах передбачені Законом України “Прозагальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” (далі – Закон).

Відповідно до ст.1 Закону загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У зв’язку з цим, для отримання допомоги по вагітності і пологах та інформації щодо порядку її нарахування жінкам необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання (Управління праці та соціального захисту відповідної районної у м.Києві державної адміністрації).

Відповідно до п.15 Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року №219, жінки, зареєстровані як безробітні, що мають право на призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі довідки встановленого зразка, не пізніше дня, що настає після закінчення строку, зазначеного у довідці, письмово повідомляють центр зайнятості про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або продовжити пошук роботи за сприянням державної служби зайнятості.

Якщо жінка подала письмову заяву про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, картка закривається, а жінці видається довідка встановленого зразка для подання в орган соціального захисту населення за місцем проживання для отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

У разі коли жінка, зареєстрована як безробітна, виявила бажання продовжити пошук роботи, державна служба зайнятості надає їй соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття відповідно до Законів України“Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та “Про зайнятість населення”. При цьому центр зайнятості письмово повідомляє місцевим органам соціального захисту населення про те, що жінка перебуває на обліку як безробітна і отримує допомогу по безробіттю.

 

Реєстрація на новини

Бажаєте отримувати корисну та цікаву інформацію вчасно?
Підпишись на новини від Зростай малюк
Реєстрація мам

Вітаємо, незабаром Ви станете мамою!
Бажаємо, щоб вагітність була легкою, а час очікування маляти – насичений радісними подіями та сюрпризами.
Після проходження реєстрації на нашому сайті, скористуйтесь можливістю взяти участь у розіграші та отримати приємні подарунки від наших спонсорів проекту ЗРОСТАЙ МАЛЮК.
Подробиці на перших сторінках Вашої Обмінної карти.
*Планова дата пологів:

*Поля, відмічені зірочкою, обов´язкові для заповнення.
Реєструючись, ви підтверджуєте, що є Громадянином України, не перебуваєте на території будь-якої з країн Європейського Союзу, даєте згоду на використання, обробку і зберігання наданих вами під час реєстрації персональних даних відповідно до сформульованої мети та/або на отримання в майбутньому інформації та/або заохочень від громадської організації соціальних інформаційних ініціатив “ПРОСВІТА” та його партнерів.